Thư mời chào giá mặt hàng hóa chất OnSite TB IgG/Igm Combo Rapid test ngày 21/06/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm mặt hàng hóa chất OnSite TB IgG/Igm Combo Rapid test ( Test thử nhanh phát hiện kháng thể lao)