Thư mời chào giá sửa chữa đầu camera của hệ thống phẫu thuật ngày 23/06/2022

Hiện nay, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu sửa chữa đầu camera của hệ thống phẫu thuật dùng cho khoa PTGMHS.