Thư gửi cán bộ ngành Y của Bộ trưởng Bộ Y tế

Thư gửi cán bộ ngành Y của Bộ trưởng Bộ Y tế

5 tiến bộ y học đột phá trong thập kỷ

Thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21 ghi nhận nhiều tiến bộ y học có tính chất đột phá và 125 chuyên gia trong nhiều lĩnh vực y tế trên khắp thế giới đã thống nhất chọn ra 5 tiến bộ y học có ảnh hưởng nhất thập kỷ.