Tinh trùng cũng biết tính toán

Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra tinh trùng cũng có “trí tuệ” nào đó và chúng còn biết đếm nữa.

Những quan sát tỉ mỉ (kèm theo là quay phim để xem đi xe lại nhiều lần) đã cho thấy chuyển động của tinh trùng được kiểm soát bởi nồng độ của canxi trong môi trường xung quanh. Lúc đầu các nhà khoa học nghĩ rằng chính nồng độ canxi là yếu tố quyết định, nhưng thực ra, không đơn giản như thế.

Tốc độ và phương hướng của tinh trùng sẽ thay đổi theo nồng độ canxi của môi trường

Tinh trùng thay đổi phương hướng và tốc độ chuyển động của chúng một cách liên tục, phụ thuộc vào nồng độ canxi thay đổi nhanh chậm ra sao. Như vậy, chúng biết “tính toán” tốc độ thay đổi của môi trường để điều chỉnh theo và đổi hướng chuyển động, tờ Zdravoe cho hay.

Nồng độ canxi trong môi trường xảy ra cuộc gặp gỡ giữa tinh trùng và tế bào trứng không đồng đều mà khác nhau ở từng địa điểm. Ở xung quanh tế bào trứng nồng độ này cao hơn hẳn. Để phát hiện ra điều đó, tinh trùng  phải biết nhận ra bất cứ sự thay đổi nào của môi trường, nghĩa là chùng phải biết tính toán.

Song cho tới nay, các nhà khoa học mới chỉ biết đến thế. Họ chưa trả lời được câu hỏi làm thế nào để tinh trùng thực hiện được công việc không hề dễ dàng này.

Theo Bảo Châu Vietnamnet