Nghiên cứu khoa học

Chuỗi ngày hội dinh dưỡng dành cho bà mẹ mang thai và sinh con

Nhằm nâng cao kiến thức về sinh con và chăm sóc trẻ sơ sinh đặc biệt là kiến thức về dinh dưỡng, chúng tôi tổ chức sự kiện đặc biệt “ Ngày tư vấn dinh dưỡng về mang thai và sinh con”

Chi tiết

Chương trình đào tạo 500 cô đỡ thôn bản người dân tộc thiểu số - BV Từ Dũ

Chương trình đào tạo 500 cô đỡ thôn bản người dân tộc thiểu số - BV Từ Dũ

Chi tiết

Chương trình đào tạo 500 cô đỡ thôn bản người dân tộc thiểu số - BV Từ Dũ

Chương trình đào tạo 500 cô đỡ thôn bản người dân tộc thiểu số - BV Từ Dũ

Chuỗi ngày hội dinh dưỡng dành cho bà mẹ mang thai và sinh con

Nhằm nâng cao kiến thức về sinh con và chăm sóc trẻ sơ sinh đặc biệt là kiến thức về dinh dưỡng, chúng tôi tổ chức sự kiện đặc biệt “ Ngày tư vấn dinh dưỡng về mang thai và sinh con”