Tin tức - Sự kiện

Thư mời chào giá ngày 30/05/2023 V/v Mua sắm Camera cho BVPSTW

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu Mua sắm Camera cho Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Chi tiết

Thư mời chào giá ngày 30/05/2023 V/v Thông hút bể phốt, thông tắc cống cho BVPSTW

V/v Thông hút bể phốt, thông tắc cống cho Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Chi tiết

Thư mời chào giá số 788 ngày 30/05/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp mua cây xanh cho Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Chi tiết

Thư mời chào giá số 789 ngày 30/05/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp Săng có lỗ cho Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Chi tiết

Thư mời chào giá số 785 ngày 30/05/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp dịch vụ in bảng, biển chỉ daãn cho các khoa phòng

Chi tiết

Thư mời chào giá số 784 ngày 30/05/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp dịch vụ in túi giấy, huy hiệu và kẹp file

Chi tiết

Thư mời chào giá 781 ngày 30/05/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp Dịch vụ Thẩm định giá cho Gói thầu

Chi tiết

Thư mời chào giá 753 ngày 25/05/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm đồ vải cung cấp cho các khoa phòng trung tâm

Chi tiết

Thư mời chào giá số 777 ngày 30/05/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp Dịch vụ Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị năm 2023

Chi tiết

Thư mời chào giá ngày 26/05/2023

Để có cơ sở thực hiện hình thức chỉ định Đơn vị tư vấn khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kĩ thuật; Đơn vị thẩm tra Báo cáo kinh tế kĩ thuật, Bệnh viện Phụ sản Trung ương mời các nhà thầu quan tâm tham gia chào giá các gói thầu tư vấn Như phụ lục kèm theo

Chi tiết

Thư mời chào giá số 726 ngày 22/05/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm máy điều hòa nhiệt độ

Chi tiết

Thư mời chào giá số 764 ngày 26/05/2023

Để có cơ sở xây dựng dự toán, cấu hình tính năng kỹ thuật một số mặt hàng không lựa chọn được nhà cung cấp

Chi tiết

Thư mời chào giá số 747 ngày 25/05/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp mua cây xanh cho Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Chi tiết

Dịch vụ Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình qua điện thoại

Dịch vụ Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình qua điện thoại của Trung tâm Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình bệnh viện Phụ Sản Trung ương