Câu hỏi: Một mẫu xét nghiệm tinh chất bình thường là như thế nào?

Trả lời:Một mẫu tinh chất bình thường có thể tích từ 1,5-6 ml, đậm độ tinh trùng tối thiểu là 20 triệu, tỉ lệ di động về phía trước tối thiểu là 50% vào khoảng 1 giờ sau khi phóng tinh, và hơn 60% tinh trùng có hình thái bình thường. Mẫu tinh chất có thay đổi rất lớn từ lần này sang lần khác, chỉ khẳng định vô sinh nam khi xét nghiệm tinh chất nhiều lần nhắc đi nhắc lại đều bất thường.