Câu hỏi: Sự làm tổ của trứng như thế nào? Khi nào? Người phụ nữ có thể có thai vào bất kỳ thời điểm nào trong chu kỳ kinh nguyệt không?

Trả lời: Sự làm sự vùi của phôi nang vào trong niêm mạc tử cung chế tiết vào khoảng 7 ngày sau khi thụ tinh.

Người phụ nữ không thể có thai vào bất kỳ thời điểm nào trong chu kỳ kinh nguyệt. Chỉ có thể có thai được xung quanh thời điểm phóng noãn, thường ở vào giữa chu kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên thời điểm phóng noãn này rất thay đổi.