Đảng Bộ Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương tổ chức thành công Đại Hội các Chi Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Từ ngày 02/3/2020 đến ngày 17/3/2020, Đảng bộ bệnh viện Phụ sản Trung ương đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Tham dự Đại hội của 12 chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 có đồng chí Bí thư Đảng ủy và các đồng chí trong BCH Đảng ủy bệnh viện, chi ủy các chi bộ và toàn thể đảng viên chi bộ.

Đại hội các chi bộ đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua báo cáo chính trị của chi bộ, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2022, báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các chi bộ đã không ngừng củng cố và kiện toàn tổ chức Đảng, thực hiện xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng về chính trị, tư tưởng; phối hợp chặt chẽ hiệu quả với các khoa, phòng chức năng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành thắng lợi các kế hoạch, nhiệm vụ của Bệnh viện, nâng cao công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và chất lượng dịch vụ y tế.

Bên cạnh những thành tích đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn nêu ra những mặt hạn chế và những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Trên cơ sở các kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ 2017 – 2020, các chi bộ đã đề ra phương hướng hoạt động của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đại hội cũng đã lắng nghe các tham luận, ý kiến đóng góp của các Đảng viên trong chi bộ trong nhiệm kỳ qua và tham gia ý kiến xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác của chi bộ nhiệm kỳ tới trên các lĩnh vực chuyên môn và hậu cần… tài chính kế toán, công tác quản lý chất lượng, hành chính quản trị, công nghệ thông tin và truyền thông, đào tạo – chỉ đạo tuyến…

Dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Bệnh viện Phụ sản Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 cũng được Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, mang tính xây dựng cao, nêu ra nhiều giải pháp mới phù hợp với tình hình thực tiễn, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của bệnh viện trong giai đoạn mới.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm,  Đại hội đã tiến hành bầu ra 12 ban chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Tập thể đảng viên, công chức, viên chức Đảng bộ bệnh viện Phụ Sản Trung ương sẽ phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, hướng tới tổ chức thành công Đại hội đảng bộ bệnh viện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một số hình ảnh Đại hội các chi bộ:

Đại hội chi bộ khối Sản

Giám đốc Trần Danh Cường chúc mừng Bí thư chi bộ Khối Sản

Đại hội chi bộ Sơ sinh

Giám đốc Trần Danh Cường chúc mừng Bí thư chi bộ Sơ sinh

Đại hội chi bộ Tài chính – Dược – Vật tư

Chi ủy mới Khối Tài chính – Dược – Vật tư

Đại hội chi bộ khối Hậu cần

Chi ủy khối Hậu cần

Đại hội chi bộ khối Phụ

Chi ủy khối Phụ

Đại hội chi bộ Khối Đẻ

Chi ủy khối Đẻ

Đại hội chi bộ Khám – Điều trị theo yêu cầu

Chi ủy khoa Khám – Điều trị theo yêu cầu

Đại hội chi bộ Gây mê hồi sức – Hồi sức cấp cứu – Hỗ trợ sinh sản

Giám đốc Trần Danh Cường chúc mừng Bí thư chi bộ GMHS – HSCC - HTSS

Đại hội chi bộ Khám – Chẩn đoán trước sinh

Chi ủy khối Khám – Chẩn đoán trước sinh

Đại hội chi bộ khối Kế hoạch Tổng hợp

Chi ủy khối  Kế hoạch tổng hợp

Đại hội chi bộ Khối xét nghiệm

Chi ủy khối Xét nghiệm

Đại hội chi bộ Tổ chức cán bộ

Chi ủy Tổ chức cán bộ

                                                                            Bài: Đặng Thị Mai Hương – Phòng Công tác xã hội

                                               Ảnh: Phòng Công nghệ thông tin