Tin tức - Sự kiện

Thư mời chào gói giá hàng hóa 22/06/2022

Hiện tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm gói hàng hóa khoa dinh dưỡng

Chi tiết

Thư mời các công ty cung cấp dịch vụ thẩm định giá

Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương đang có nhu cầu cần tìm kiếm các đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá cho các danh mục hóa chất bổ sung đấu thầu năm 2022 của bệnh viện Phụ sản Trung ương có giá trị dưới 1.500.000.000 đồng.

Chi tiết

Thư mời chào giá 16/06/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm vật tư tiêu hao dùng cho Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh

Chi tiết

Thư mời chào giá gói hàng hóa ngày 14/06/2022

Hiện tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm gói hàng hóa cho khoa dinh dưỡng

Chi tiết

Thư mời chào giá các gói thực phẩm, hàng hóa ngày 10/06/2022

Hiện tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua các gói thực phẩm hàng hóa cho khoa dinh dưỡng.

Chi tiết

Thư mời chào giá các gói thực phẩm, hàng hóa 07/06/2022

Hiện tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm các gói thực phẩm hàng hóa cho khoa dinh dưỡng.

Chi tiết

Lời cảm ơn gửi Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Kính gửi: ban giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Chi tiết

Bệnh viện Phụ sản Trung ương - Thư mời chào giá mặt hàng hoá chất

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm một số mặt hàng hóa chất sau

Chi tiết