Tin tức - Sự kiện

Quyết định số 1350 của Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Về việc phê duyệt chỉ định thầu rút gọn Gói thầu: Cung cấp thuốc bổ sung năm 2023

Chi tiết

Quyết định số 1193 của Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc bổ sung năm 2023

Chi tiết

Thư mời chào giá số 747 ngày 25/05/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp mua cây xanh cho Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Chi tiết

Thư mời chào giá số 47 ngày 13/01/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu sửa chữa, thay thế linh kiện cho máy điều hoà không khí

Chi tiết

Thư mời chào giá số 624 ngày 8/05/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu triển khai gói thầu : thu gom và xử lý chất thải nguy hại

Chi tiết

Thư mời chào giá số 690 ngày 16/05/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu đấu thầu rộng rãi mua sắm hoá chất bổ sung lần 2 năm 2023

Chi tiết

Thư mời chào giá số 679 ngày 15/05/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu đấu thầu rộng rãi mua sắm thuốc cho hệ thống nhà thuốc của bệnh viện năm 2023

Chi tiết

Thư mời chào giá số 650 ngày 10/05/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp dịch vụ Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chi tiết