Tin tức - Sự kiện

Quyết định số 2301/QĐ-PSTW ngày 20/09/2023

Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp thuốc cho hệ thống nhà thuốc của Bệnh viện Phụ Sản Trung ương năm 2023

Chi tiết

Thư mời chào giá các gói thực phẩm, hàng hóa số 1489 ngày 21/09/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm các gói thực phẩm hàng hóa cho khoa dinh dưỡng

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1471 ngày 19/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đang có nhu cầu tìm kiếm các đơn vị tư vấn đấu thầu cho gói thầu Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT cho gói thầu

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1470 ngày 19/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đang có nhu cầu tìm kiếm các đơn vị tư vấn đấu thầu cho gói thầu Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định KQLC nhà thầu cho gói thầu

Chi tiết

Thư mòi chào giá số 1475 ngày 19/09/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm mặt hàng hóa chất: Test nhanh chẩn đoán HCV

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1474 ngày 19/09/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp Dịch vụ Tư vấn Thẩm định HSYC và Thẩm định kết quả LCNT

Chi tiết