Tin tức - Sự kiện

Thư mời chào giá số 1234/TM-PSTW ngày 18/06/2024

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1233/TM-PSTW ngày 18/06/2024

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1232/YCBG-PSTW ngày 18/06/2024

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp hoá chất

Chi tiết

Thông báo mời chào giá số 1226 ngày 18/06/2024

Kính gửi: Các hãng  sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1215/YCBG-PSTW ngày 17/06/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1216/YCBG-PSTW ngày 17/06/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết