Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 8-9/2021 (từ 15/8/2021 đến 6h ngày 14/9/2021)

Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 8-9/2021 (từ 15/8/2021 đến 6h ngày 14/9/2021)