Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 8-9/2021 (từ 25/8/2021 đến ngày 25/9/2021)

Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 8-9/2021 (từ 25/8/2021 đến ngày 25/9/2021)