Thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021

Về việc niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Bệnh viện Phụ sản Trung ương.