Thư mời chào giá số 1165 ngày 09/09/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm vật tư y tế tiêu hao dùng cho các khoa/ phòng, trung tâm tại Bệnh viện