Thư mòi chào giá số 1475 ngày 19/09/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm mặt hàng hóa chất: Test nhanh chẩn đoán HCV