Thư mời thẩm định giá

Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu thẩm định giá của 04 gói thầu gồm 1.127 danh mục hóa chất, dụng cụ, vật tư y tế tiêu hao và khí y tế mua sắm năm 2020 - 2021.