Thư mời chào giá dịch vụ thẩm định giá ngày 07/06/2022

Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu tìm kiếm các đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá cho các danh mục hóa chất, dụng cụ, vật tư y tế tiêu hao và khí y tế đấu thầu bổ sung năm 2022.