Thư mời chào giá số 306 ngày 13/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm phụ kiện thay thế cho máy thở dùng cho trẻ sơ sinh