LỚP TẬP HUẤN THỰC HÀNH NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG TỐT VÀ ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC

Trong hai ngày 12 và 13/8/2016, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương phối hợp với Cục khoa học công nghệ và Đào tạo – Bộ Y tế đã tổ chức lớp tập huấn “ Thực hành nghiên cứu lâm sàng tốt và đạo đức trong nghiên cứu y sinh học”

Trong tất cả các nghiên cứu y sinh học đối tượng nghiên cứu là con người, chính vì vậy việc xem xét, đánh giá thẩm định về khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu và khía cạnh khoa học chuyên ngành là vô cùng quan trọng. Theo Thông tư số 03/2012/TT-BYT hướng dẫn về thử thuốc trên lâm sàng, các nghiên cứu viên khi tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng  phải có giấy chứng nhận GCP (Good Clinical Pratice) do Bộ y tế hoặc do các tổ chức được Bộ Y tế công nhận cấp. 

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, TS.BS. Nguyễn Ngô Quang – Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và đào tạo -BYT;  Phó Chủ tịch Ban đánh giá Đạo đức Bộ Y tế  đánh giá  cao việc phối hợp tổ chức giữa Cục Khoa học đào tạo Bộ Y tế và Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Thay mặt cho phía Bệnh viện PGS.TS. Lê Hoài Chương - Phó Giám đốc Bệnh viện nhấn mạnh công tác nghiên cứu khoa học tại Bệnh viện Phụ sản trung ương được lãnh đạo Bệnh viện rất quan tâm. Bệnh viện cũng là nơi đào tạo nghiên cứu của hàng trăm học sinh đại học và sau đại học mỗi năm. Do đó có nhiều đề tài thử nghiệm lâm sàng được tiến hành ở bệnh viện, trong đó có một số đề tài nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng do Tổ chức Y tế thế giới, các hãng dược phẩm và trang thiết bị tài trợ đòi hỏi công tác triển khai, theo dõi chặt chẽ.

PGS.TS.Lê Hoài Chương phát biểu khai mạc

Lớp GCP trong hai ngày 12-13/8 tại Bệnh viện PSTƯ đã có 40 học viên theo học bao gồm các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, các cán bộ khoa học kỹ thuật của Bệnh viện PSTW đã, đang và sẽ tham gia là các chủ nhiệm đề tài,  nghiên cứu viên, là thành viên các hội đồng xét duyệt về đạo đức và khoa học cơ sở.

Lớp học đã được các Giáo sư, Bác sĩ hàng đầu trong lĩnh vực khoa học kỹ thụât của Bộ Y tế, có nhiểu kinh nghiệm theo dõi quản lý các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng như GS Đỗ Đức Vân - Phó Chủ tịch Ban đánh giá Đạo đức Bộ Y tế; GS-TS Trương Việt Dũng -Chủ tịch Ban đánh giá Đạo đức Bộ Y tế , TS Nguyễn Ngô Quang, ThS Võ Nhị Hà,..tham gia giảng dạy hướng dẫn về thiết kế, tiến hành, thực hiện, theo dõi, giám sát, kiểm định, ghi chép, phân tích, báo cáo và đánh giá nghiệm thu các nghiên cứu thử nghiệm thuốc trên lâm sàng. Lớp tập huấn giúp các nghiên cứu viên nâng cao năng lực và chuẩn hóa các hoạt động thử nghiệm lâm sàng phù hợp với các quy định hiện hành tại Việt Nam. 

GS.Đỗ Đức Vân – Ban đánh giá các vấn đề Đạo đức trong nghiên cứu YSH Bộ Y tế

Sau bài kiểm tra cuối khóa học, các học viên đạt kết quả được nhận chứng chỉ GCP do Bộ Y tế cấp. Trao đổi khi kết thúc lớp học, các học viên mong muốn Cục Khoa học công nghệ- Đào tạo - Bộ y tế tiếp tục hỗ trợ phối hợp với Bệnh viện tổ chức thêm nhiều lớp nâng cao năng lực về nghiên cứu khoa học đặc biệt là lớp giảng dậy nâng cao về phương pháp nghiên cứu và thiết kế bộ câu hỏi dành cho nghiên cứu.

Các học viên tham gia lớp tập huấn

Bài:Dương Lan Dung, Hoàng Phương Ly (Phòng NCKH&PTCN)

     Ảnh:Phòng Công nghệ thông tin