Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 9-11/2021 (từ 27/09/2021 đến ngày 06/11/2021)

Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 9-11/2021 (từ 27/09/2021 đến ngày 06/11/2021)