Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết HN lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thực hiện Hướng dẫn số 51-HD/BTGTW, ngày 13/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng”.

Chiều 11/01/2018, Đảng bộ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã phối hợp với Đảng bộ phường Hàng Bông tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho toàn thể cán bộ, Đảng viên và viên chức trong toàn Bệnh viện và phường Hàng Bông.

Đồng chí Nguyễn Chí Mỳ, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy

trực tiếp truyền đạt nội dung của Nghị quyết.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS Vũ Bá Quyết, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện, các đồng chí trong Đảng ủy bệnh viện và toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ; đồng chí Vũ Bích Hiền – Bí thư Đảng ủy phường; các đồng chí đảng viên Đảng bộ phường Hàng Bông.

Đồng chí Nguyễn Chí Mỳ, Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đã quán triệt những nội dung cơ bản các Nghị quyết Hội nghị TW 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trong đó đi sâu về nội dung: Nghị quyết số 18 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21 về “Công tác dân số trong tình hình mới”.Mỗi nghị quyết, báo cáo viên đã tập trung phân tích làm rõ quan điểm chỉ đạo của Đảng, những điểm mới, những giải pháp tổ chức thực hiện và có liên hệ gắn với nhiệm vụ của ngành Y tế trong công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Trong quá trình giới thiệu nghị quyết, báo cáo viên cũng đã lồng ghép cập nhật cho viên chức quản lý và đảng viên trong đảng bộ nắm được một số nội dung thời sự tình hình thời sự quốc tế, khu vực và trong nước thời gian gần đây, qua đó giúp cho viên chức quản lý và đảng viên của đảng bộ có nhận thức đúng với định hướng công tác tư tưởng của Đảng.

Các Đại biểu tham dự Hội nghị.

Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương khóa XII đã được quán triệt đến toàn thể Hội nghị và đạt được mục đích, yêu cầu đã đề ra đó là giúp Cán bộ, Đảng viên, viên chức nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết. Từ đó làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết đến toàn thể CBVC Bệnh viện nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự đồng thuận trong toàn Bệnh viện, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) trong hoàn cảnh thực tế của Bệnh viện.

Sau buổi học tập này, mỗi chi bộ Đảng, mỗi cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ bệnh viện sẽ xây dựng kế hoạch hành động, liên hệ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bệnh viện và phải gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của bản thân, uốn nắn kịp thời những quan điểm, luận điểm, suy nghĩ lệch lạc tiêu cực để có nhận thức và hành động đúng, đấu tranh chống lại các luận điểm sai trái, âm mưu thù địch diễn biến hòa bình, tiếp tục góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bệnh viện gắn với thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao hiệu quả hoạt động của Bệnh viện trong công tác khám, chữa bệnh, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, tổ chức các dịch vụ phục vụ nhu cầu của người dân, nâng cao chất lượng dân số, thực hiện tốt chiến lược chăm sóc sức khỏe sinh sản trong tình hình mới.

                                                  Bài: Nguyễn Huy Tuấn  – ĐUV, Chủ tịch Công đoàn

                                                  Ảnh: Đàm Văn Thành – Phòng CNTT