Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 9/2021 (từ 1/9/2021 đến 6h ngày 28/9/2021)

Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 9/2021 (từ 1/9/2021 đến 6h ngày 28/9/2021)