Nhận lại tiền đánh rơi, bệnh nhân xúc động viết thư cảm ơn BGĐ và nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Trước nay, đã có rất nhiều cán bộ, nhân viên của Bệnh viện nhặt được không những tiền, tài sản mà cả các loại giấy tờ quan trọng của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đánh rơi sau đó nhanh chóng tìm cách trả lại người mất.

Lá thư thứ nhất từ bệnh nhân nằm điều trị tại Khoa Phụ ngoại, bệnh viện Phụ sản TW.

Lá thư thứ 2 từ bệnh nhân vào khám bệnh đã để quên tài sản và đươc nhân viên y tế bệnh viện trả lại.