Thư mời chào giá số 1471 ngày 19/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đang có nhu cầu tìm kiếm các đơn vị tư vấn đấu thầu cho gói thầu Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT cho gói thầu