Thư mời các công ty cung cấp dịch vụ thẩm định giá

Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương đang có nhu cầu cần tìm kiếm các đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá cho các danh mục hóa chất bổ sung đấu thầu năm 2022 của bệnh viện Phụ sản Trung ương có giá trị dưới 1.500.000.000 đồng.