Thư mời chào giá kiểm định, kiểm xạ số 997 ngày 03/08/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu kiểm định, kiểm xạ tại khoa Chẩn đoán hình ảnh