Thư mời chào giá nhà thầu thay thế Buồng ủ của Hệ thống sàng lọc sơ sinh tại TT CĐTS

Hiện nay, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu thay thế Buồng ủ của hệ thống sàng lọc sơ sinh tại TT CĐTS