Thư mời chào giá số 1256 ngày 28/09/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm vật tư y tế, tiêu hao dùng cho Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn