Thư mời chào giá số 1547 ngày 30/11/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp và thay thế linh kiện cho máy phân tích dòng chảy tế bào (Model: BD FACSVia, Hãng: Becton Dickinson and Company) của Trung tâm Tế bào gốc máu cuống rốn