Thư mời chào giá số 307 ngày 13/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác chuyên môn tại Đơn vị chống đau