Thư mời chào gói giá hàng hóa 22/06/2022

Hiện tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm gói hàng hóa khoa dinh dưỡng