Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 10-11/2021 (từ 15/10/2021 đến ngày 11/11/2021)

Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 10-11/2021 (từ 15/10/2021 đến ngày 11/11/2021)