Yêu cầu báo giá số 1975 ngày 21/11/2023

  Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu