Thông Điệp của TTND. GS. TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung ương truyền tải thông điệp "Hãy làm tất cả vì cái chung, vì cái đúng và vì sự tiến bộ”

Để vượt qua khó khăn trước mắt và phát triển bệnh viện Phụ sản Trung ương  xứng tầm là bệnh viện tuyến cuối, đầu ngành về sản phụ khoa của cả nước và là trung tâm hàng đầu về đào tạo đại học, sau đại học, nâng cao trí tuệ, nghiên cứu khoa học công nghệ, chỉ đạo tuyến, vươn lên tầm khu vực, quốc tế, Giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung ương truyền tải thông điệp tới Ban Lãnh đạo, toàn thể các Thầy thuốc, nhân viên bệnh viện Phụ sản Trung ương kim chỉ nam cho tư duy, hành động là "Hãy làm tất cả vì cái chung, vì cái đúng và vì sự tiến bộ”

Vì người bệnh, vì hạnh phúc của mỗi Thầy thuốc, nhân viên bệnh viện, Ông mong muốn Ban Lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, viên chức, người lao động trong  mái nhà chung là bệnh viện Phụ sản Trung ương hãy tiếp tục cống hiến, dành hết tâm sức để phát triển bệnh viện có cơ sở vật chất, hạ tầng hiện đại, trang thiết bị y tế tiên tiến, Thầy thuốc có tay nghề, có học thuật ngang tầm quốc tế, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nhanh chóng nâng cao hiệu quả trong quản lý bệnh viện và thực hiện tốt các hoạt động chính trị, xã hội xứng đáng với niềm tin, trọng trách mà Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế và nhân dân tin tưởng giao phó.

TTND. GS. TS  Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Số điện thoại: 098.535.9999

Email: nguyenduyanh.nhog@gmail.com