Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Bé sơ sinh nhỏ nhất Việt Nam

Chào đời ở tuần thứ 25 khi mới được hơn 500g, bé Bùi Thị Gái (Bùi Thị Xuân, Hải Dương) là em bé có cân nặng thấp nhất được nuôi sống từ trước tới nay tại Việt Nam.