Yêu cầu báo giá số 2248 ngày 14/12/2023

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

http://benhvienphusantrunguong.org.vn/stores/news_dataimages/vtkien/122023/15/07/2248_00007.jpg

  • Các tin tiếp

Bé sơ sinh nhỏ nhất Việt Nam

Chào đời ở tuần thứ 25 khi mới được hơn 500g, bé Bùi Thị Gái (Bùi Thị Xuân, Hải Dương) là em bé có cân nặng thấp nhất được nuôi sống từ trước tới nay tại Việt Nam.