Lịch đào tạo tháng 12/2018

Phòng đào tạo xin gửi lịch đào tạo trong tháng 12/2018 để quý thày/ cô/ trưởng/ phó khoa/ phòng/ trung tâm được biết và thông báo cho các bác sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, KTV và nhân viên trong khoa/ phòng/ trung tâm của mình để đămg ký tham gia đúng

STT

Tên lớp

Đối tượng/ số lượng

Hoạt động

Phân công của giám đốc

1.

Hôi thảo chuvên đề: Quản lý tiền sản giật trong suốt thai kỳ 5/12/2018

Các bác sỹ tham gia Chần đoán trước sinh

SL: 100 HV

■    Thời gian học: buổi sáng, sau GB

■    TS.Steían Verlohren, Chuyên gia Pháp

■    Địa điềm: HT tầng 6-nhà E,

■     Không thu phí

 

2.

Sư kiên:

Tổng kết tài trợ năm 2018 và Hội nghị đối tác năm 2019 7/12/2018

Các nhà tài trợ, các công ty TTB và dược phẩm

■    Thời gian: buổi sáng

■    Địa điềm: HT tầng 6-nhà E

■    Có trao giải và tiệc nhẹ

Phối hợp phòng HCQT,Dược, Vật tư-TTB, CTXH, QLCL, điều dưỡng

3.

Hôi thảo chuvên đề: Sàng lọc trước sinh không xâm lấn: giới thiệu test Harmony (Roche Vietnam) 12/12/2018

Các bác sỹ tham gia Chần đoán trước sinh

SL: 50 HV

■    Thời gian học: buổi sáng, sau GB

■    Địa điểm: HT tầng 6-nhà E,

■     Không thu phí

 

4.

Hôi thảo chuvên đề: Vắc xin phòng Cúm cho thai phụ 14/12/2018

Các bác sỹ sản phụ khoa bệnh viện và học viên

■    Thời gian: buồi sáng

■    Địa điểm: HT tầng 6-nhà E

■     Không thu phí

 

5.

Đào tao liên tuc: Điều trị sơ sinh KG: 18/12/2018

Bác sỹ Nhi, sơ sinh

■    Thời gian học: 3 tháng

■    Địa điểm: HT tầng 1-nhà E,

■    Thực hành tại Trung tâm sơ sinh
■     Học phí: 5.000.000đ/HV/tháng

 

6.

Đào tao liên tuc cho cán bô bênh viên PSTƯ:

Điều trị sơ sinh Lớp 1: bác sỹ Lớp 2: điều dưỡng KG: 18/12/2018

Bác sỹ Nhi, sơ sinh

Hoặc điều dưỡng của bệnh viện PSTƯ

■    Thời gian học: 3 tháng

■    Địa điểm: HT tầng 1-nhà E,

■    Thực hành tại Trung tâm sơ sinh

■     Miễn phí cho bs bệnh viện

■     Phòng KHTH, phòng điều dưỡng lập danh sách

 

7.

Đào tao liên tuc cho bác sv bênh viên PSTƯ:

Siêu âm trong SPK Trình độ cơ bản 24/12/2018

Bác sỹ SPK, khoa, bác sỹ CĐHAcủa bệnh viện PSTW,

SL: 15 bác sỹ

■    Thời gian học: 3 tháng

■    Địa điềm: HT tầng 1-nhà E,

■    Thực hành tại Khoa CĐHA

■     Không thu phí

■     Phòng KHTH lập danh sách

 

8.

Đào tao liên tuc: Siêu âm trong SPK Trình độ cơ bản 24/12/2018

Bác sỹ đa khoa, bác sỹ CĐHA

SL:40 học viên

■    Thời gian học: 3 tháng

■    Địa điềm: HT tầng 1-nhà E,

■    Thực hành tại Khoa CĐHA

■    Học phí: 5.000.000đ/HV/tháng

 

9.

Đào tao liên tuc: Nuôi con bằng sữa mẹ

26/12/2018

Bác sỹ, điều dưỡng, hộ sinh bệnh viện SL: 50 học viên

■    Thời gian học: 1 ngày

■    Địa điềm: HT tầng 1 - nhà E.

■    Thực hành tại Khoa CĐHA

■    Không thu phí

 

10.

Hôi thảo chuvên đề: Giới thiệu phương pháp phục hồi âm đạo bằng laser - không phẫu thuật 28/12/2018

Các bác sỹ sản phụ khoa Số lượng: 50 học viên

■    Thời gian: buổi sáng

■    Địa điềm: HTtầng 6-nhà E

■     Miễn phí cho bs bệnh viện và học viên (có danh sách)

 

 

Chi tiết về thủ tục đăng ký xin liên hệ: Phòng Đào tạo- tầng 1 nhà E- Bệnh viện phụ sản trung ương: ĐT/Fax: +8424.39393028, Email: ttdt.pstw(5)gmaiLcom.

Lưu ý:

-         Đối với các khóa đào tạo miễn phí, các học viên cần đăng ký sớm trước hạn. Nếu vượt qua số lượng học viên dự kiến, học viên sẽ không được nhận đầy đủ các quyền lợi của lớp học.

-         Nhân viên Bệnh viện được giảm 50% học phí đối với các khóa đào tạo liên tục, thủ tục xin miễn giảm xin liên hệ phòng đào tạo

                                                                                                     Bài viết: Phòng đào tạo - BVPSTW