Thư mời chào giá các gói thực phẩm, hàng hóa số 1489 ngày 21/09/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm các gói thực phẩm hàng hóa cho khoa dinh dưỡng