Thư mời chào giá số 1265 ngày 29/09/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm vật tư y tế tiêu hao dùng cho Khoa Đẻ