Tập huấn về thử nghiệm lâm sàng và hướng dẫn quy trình tại Bệnh viện Phụ - Sản Trung ương

Bệnh viện Phụ - Sản Trung ương phối hợp với Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế tổ chức.

Nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho các cán bộ, bác sỹ và tạo điều kiện cho các bác sỹ tham gia trong các hoạt động khoa học của bệnh viện, đặc biệt trong nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, Bệnh viện Phụ - Sản Trung ương đã phối hợp với Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế tổ chức lớp tập huấn về thử nghiệm lâm sàng (GCP – Good Clinical Pracetice) và hướng dẫn quy trình thử nghiệm lâm sàng tại bệnh viện trong hai ngày 26-27/11/2012.

Tiến sỹ Vũ Bá Quyết, Phó Giám đốc – Bệnh viện Phụ sản Trung Ương phát biểu

Tham dự lớp học có 31 học viên, các học viên tham gia đầy đủ, nhiệt tình và bài kiểm tra cuối khóa học của học viên 100% đạt kết quả cao. Sau khóa tập huấn, các học viên được cấp chứng chỉ GCP do Bộ Y tế cấp.

Phòng Nghiên cứu Khoa học

Bé sơ sinh nhỏ nhất Việt Nam

Chào đời ở tuần thứ 25 khi mới được hơn 500g, bé Bùi Thị Gái (Bùi Thị Xuân, Hải Dương) là em bé có cân nặng thấp nhất được nuôi sống từ trước tới nay tại Việt Nam.