Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2019

Kết quả điểm xét tuyển viên chức Bệnh viện Phụ sản trung ương năm 2019

Kết quả điểm xét tuyển viên chức:

BÁC SĨ

CHUYÊN VIÊN

ĐIỀU DƯỠNG HẠNG 3

ĐIỀU DƯỠNG HẠNG 4

DƯỢC

HỘ SINH HẠNG 4

KẾ TOÁN VIÊN

KỸ THUẬT VIÊN - KỸ SƯ

KỸ THUẬT Y HẠNG 3