Đăng ký báo cáo khoa học và tham dự "Hội nghị Sản Phụ khoa Việt Pháp 2020"

"Hội nghị Sản Phụ khoa Việt Pháp" là diễn đàn khoa học quy mô trong lĩnh vực Sản Phụ khoa và Sơ sinh