THÔNG BÁO: Bệnh viện Phụ sản Trung ương tuyển dụng viên chức

Bệnh viện Phụ sản Trung ương thông báo tuyển dụng viên chức thực hiện theo kế hoạch năm 2018

Tiêu chuẩn các ngạch xin vui lòng xem tại đường link sau: http://benhvienphusantrunguong.org.vn/library/van-ban-phap-luat

Bé sơ sinh nhỏ nhất Việt Nam

Chào đời ở tuần thứ 25 khi mới được hơn 500g, bé Bùi Thị Gái (Bùi Thị Xuân, Hải Dương) là em bé có cân nặng thấp nhất được nuôi sống từ trước tới nay tại Việt Nam.