Tóm tắt kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018

Tên bệnh viện: BỆNH VIỆN  PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG. Địa chỉ: số 43 Tràng Thi – Hàng Bông – Hoàn Kiếm – Hà Nội. Số giấy phép hoạt động:205/BYT-GPHĐ Ngày cấp: 10/01/2014.

Tuyến trực thuộc: Bộ Y tế.

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế.

Hạng bệnh viện: Hạng I.

Loại bệnh viện: Bệnh viện Sản, Phụ khoa.

  1. Tổng số các tiêu chí được áp dụng

83/83 tiêu chí

  1. Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí

100%

  1. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng

300 (Có hệ số 326)

  1. Điểm trung bình của các tiêu chí

          (Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

3.62

KẾT QUẢ CHUNG CHIA

THEO MỨC

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

   SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT

0

4

35

33

11

83

   % TIÊU CHÍ ĐẠT

0.00

4.82

42.17

39.76

13.25

83

  

                                                                                                      GIÁM ĐỐC

                                                                                                         (đã ký)                    

Bé sơ sinh nhỏ nhất Việt Nam

Chào đời ở tuần thứ 25 khi mới được hơn 500g, bé Bùi Thị Gái (Bùi Thị Xuân, Hải Dương) là em bé có cân nặng thấp nhất được nuôi sống từ trước tới nay tại Việt Nam.