Quyết định về việc phê duyệt danh sách trúng tuyển viên chức năm 2019

Danh sách trúng tuyển viên chức năm 2019

CHUYÊN VIÊN

KỸ SƯ - KỸ THUẬT VIÊN

THƯ VIỆN VIÊN HẠNG 3,4 - DINH DƯỠNG HẠNG 3 - YTCC - DƯỢC SĨ

DƯỢC SĨ - DƯỢC HẠNG 4

KẾ TOÁN VIÊN

KẾ TOÁN VIÊN - BÁC SĨ

BÁC SĨ

BÁC SĨ - KỸ THUẬT Y HẠNG 3

KỸ THUẬT Y HẠNG 4 - ĐIỀU DƯỠNG HẠNG 3

ĐIỀU DƯỠNG HẠNG 3,4

ĐIỀU DƯỠNG HẠNG 4 - HỘ SINH HẠNG 4