Tấm gương người tốt việc tốt

Mỗi người tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp

Bé sơ sinh nhỏ nhất Việt Nam

Chào đời ở tuần thứ 25 khi mới được hơn 500g, bé Bùi Thị Gái (Bùi Thị Xuân, Hải Dương) là em bé có cân nặng thấp nhất được nuôi sống từ trước tới nay tại Việt Nam.