Giới thiệu

Bảng giá viện phí

Tải tài liệu chi tiết tại đây.

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN Y HỌC BÀO THAI LẦN THỨ II