Giới thiệu

Bảng giá viện phí

Danh mục giá dịch vụ 2022

Tải tài liệu đính kèm Danh mục giá dịch vụ tại đây.

BVPSTW tăng cường phòng chống COVID-19