Phòng - Ban

Khoa Phụ nội tiết

Địa chỉ liện hệ: tầng 4 nhà H

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương số 43 Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: 0439346744

1. Lãnh đạo đơn vị hiện nay:

- Trưởng khoa                : BSCKII. Thạc sĩ Phạm Đình Dũng

- Phó trưởng khoa          : BSCKII. Lê Thị Quyên

                                             PGS. TS Đặng Thị Minh Nguyệt

- Tổ trưởng công tác      : CNĐD Nguyễn Thị Kiều Ngân

2. Nhân lực hiện tại:

21 CBVC, trong đó 7 Bác sĩ ( 01 PGS.TS; 05 BSCKII; 02 Thạc sĩ);13 Điều dưỡng, hộ sinh (01 Cử nhân điều dưỡng, 12 điều dưỡng, hộ sinh trung cấp); 01 Hộ lý

3. Sơ lược lịch sử

Khoa Phụ nội tiết thành lập năm 1969.

Năm 1998 thành lập đơn nguyên thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên ở phía Bắc.

Bác sĩ trưởng khoa qua các thời kì: 

GS Nguyễn Thị Xiêm

BSCKII Nguyễn Diễm Trang;

BSCKII Huỳnh Quế Phương;

BSCKII Nguyễn Phương Dung;

TS Nguyễn Thanh Kỳ;

GS. TS Nguyễn Viết Tiến;

Thạc sĩ, BSCKII Phạm Đình Dũng.

4. Chức năng, nhiệm vụ/mũi nhọn chuyên sâu

- Vô sinh

- Giữ thai do các nguyên nhân dưới 13 tuần

- Nội soi vô sinh, phẫu thuật vòi tử cung

- Rối loạn nội tiết

- Hút thai khó < 12 tuần

5. Thành tích

Trung tâm vô sinh (trừ thụ tinh trong ống nghiệm), giữ thai dưới 13 tuần và điều trị rối loạn kinh nguyệt hàng đầu.