Phòng - Ban

Khoa Dược

1.Lãnh đạo khoa:

Trưởng khoa: DS CKII Trần Thị Thanh Hà

Phó trưởng khoa: ThS Nguyễn Huy Tuấn

                             ThS Thân Thị Hải Hà

Tổ trưởng công tác: DS. Nguyễn Thị Kim Khánh   

Tổ trưởng công đoàn: DS hạng IV Ngô Thị Sáu

2. Nhân lực: gồm có 39 cán bộ, trong đó có: 01 DS CII, DS cao cấp hạng 1; 02 DS chính, hạng II; 14 DS hạng III; 22 DS hạng IV.

3. Các bộ phận: dược chính; dược lâm sàng, thông tin thuốc-cảnh giác dược;  nhà thuốc bệnh viện; hệ thống kho thuốc 2 cấp (kho chính, kho lẻ; tủ thuốc trực); kho hóa chất; thống kê dược. tiếp liệu; pha chế; cung cấp thuốc đến khoa lâm sàng.

4. Lịch sử

      Khoa dược được hình thành  cùng với sự ra đời của bệnh viện năm 1960.

      Năm 1981,  Khoa Dược được tách thành: - Khoa Dược

                                                                        - Phòng Vật tư – TBYT

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, khoa đã có sự phát triển cả về số lượng, chất lượng nhân lực, quy mô và tầm vóc. Trong mọi điều kiện, khoa luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

 Lãnh đạo khoa qua các thời kỳ:

Trưởng khoa:

DS Phạm Cao Phan                     1964

-  DS Trường Thị Vinh                    1965 - 1985

-  DS Nguyễn Thị Kim Lan             1985 - 1993

-  DS Trần Thị Mắc                         1993 – 2002

-  Th.S Trần Thị Thanh Hà              từ 2004 

Phó trưởng khoa:

- DS Nguyễn Thị Kim Lan             1965 – 1985

- DS Trần Thị Mắc                         1985 – 1993

- DS Bùi Thị Hồng Lúy                  1985 – 1999

- ThS Trần Thị Thanh Hà              1999 – 2003

- ThS Nguyễn Huy Tuấn                Từ 2003

- ThS Thân Thị Hải Hà                   Từ 2018

5. Chức năng, nhiệm vụ/mũi nhọn chuyên sâu

- Quản lý, cung ứng thuốc, hóa chất đầy đủ, kịp thời, có chất lượng cho nhu cầu khám, chẩn đoán, điều trị

- Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về công tác dược

- Công tác dược lâm sàng, thông tin tư vấn sử dụng thuốc, cảnh giác dược, báo cáo tác dụng không mong muốn của thuốc

- Tham gia quản lý kinh phí thuốc, hóa chất.

- Quản lý hoạt động nhà thuốc bệnh viện                                        

- Tham gia nghiên cức khoa học và  đào tạo

- Tham gia chỉ đạo tuyến

- Pha chế một số thuốc dùng ngoài

6. Thành tích

Tập thể:     

- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ 2014

- Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2011, 2015, 2017

- Bằng khen Công đoàn Y tế Việt Nam năm 2014, 2017, 2018

- Tập thể lao động xuất sắc, Tổ công đoàn xuất sắc nhiều năm liên tục .

Cá nhân:

- 02 Thầy thuốc ưu tú;

- 10 Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế

- Nhiêu cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua; Bằng khen Công đoàn y tế Việt Nam; danh hiệu Phụ nữ Hai giỏi; Bằng khen Trung ương Đoàn; danh hiệu “ Người tốt, việc tốt”; Gia đình CBVCLĐ tiêu biểu các cấp; nhiều Giấy khen, danh hiệu thi đua các cấp khác.